test table press

Lp.NazwaFormaAdresat
Termin
1Wczesne rozpoznawanie zaburzeń uczenia się czytania i pisania u uczniów szkół podstawowych klas I–III oraz planowanie działań postdiagnostycznych wspierających realizację podstawy programowej szkolenieporadnie psychologiczno-pedagogiczneIIII kwartał 2021 r.
2Diagnoza poziomu rozwoju językowego uczniów klas I–III szkół podstawowych oraz działania postdiagnostyczne wspierające realizację treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego w zaburzeniach mowy i językaszkolenieporadnie psychologiczno-pedagogiczneI–III kwartał 2021
Miejskie Przedszkole nr 97 w Katowicach
3Organizacja cyklu webinariów z obszarów tematycznych, dotyczących form wsparcia dla pracowników oświaty z zakresu ochrony zdrowia psychicznego, a w szczególności podczas doświadczania sytuacji trudnych, kryzysowych i traumatycznych oraz opracowanie materiaszkolenia onlineporadnie psychologiczno-pedagogiczne,
placówki doskonalenia nauczycieli, przedszkola, szkoły
zadanie realizowane w roku szkolnym 2020/2021
4Praca z grupą zróżnicowaną – nowe zadanie nauczycieli szkół ogólnodostępnychpublikacja
elektroniczna,
szkolenie stacjonarne
/online
placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne, środowisko edukacyjneIV kwartał
2020 r. – III kwartał 2021 r.
5Dobry klimat dla edukacji włączającejpublikacja
elektroniczna,
szkolenie stacjonarne
/online
placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne, środowisko edukacyjneIV kwartał
2020 r. – III kwartał 2021 r.
6Wykorzystanie TIK i narzędzi pracy zdalnej w pracy z grupą uczniów ze zróżnicowanymi potrzebamipublikacja
elektroniczna,
szkolenie stacjonarne
/online
placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne, środowisko edukacyjneIV kwartał
2020 r. – III kwartał 2021 r.
7Model SCWEW – budowanie wsparcia dla szkół ogólnodostępnychpublikacja
elektroniczna
placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, biblioteki pedagogiczne, środowisko edukacyjneIV kwartał 2020 r.
8Opracowanie pakietów poradników skierowanych do poradni p-p, kadr edukacji włączającej, rodziców i uczniówpakiety poradnikówporadnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki skonalenia nauczycieli, kuratoria oświaty, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, przedszkolaIV kwartał 2020 r. – I kwartał 2021 r.
9Opracowanie 5 pakietów materiałów szkoleniowych obejmujących opis sposobu prowadzenia szkoleń i doradztwa opracowanych na podstawie ramowych programów uwzględniających założenia modelupakiety materiałów merytorycznychporadnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki skonalenia nauczycieli, kuratoria oświaty, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, przedszkolaIV kwartał 2020 r.
10Opracowanie 5 ramowych programów szkolenia dla kadr poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, szkół i przedszkoli, jednostek samorządu terytorialnego oraz kuratoriów oświatymateriał merytorycznyporadnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki skonalenia nauczycieli, kuratoria oświaty, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, przedszkolaIV kwartał 2020 r.
11Opracowanie pakietów e-materiałów zawierających narzędzia i procedury z zakresu poradnictwa psychologicn-pedagogicznegomateriał merytorycznyporadnie psychologiczno-pedagogiczne, predszkola, szkołyIV kwartał 2020 r. – I kwartał 2021 r.
12Szkolenia z zakresu edukacji właczającej dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek doskonalenia nauczycieli, szkół, przedszkoli, pdn i pppszkolenia stacjonarne/online
poradnie psychologiczno-pedagogiczne, placówki doskonalenia nauczycieli, kuratoria oświaty, jednostki samorządu terytorialnego, przedszkola, szkoły
IV kwartał 2020 r.
13Opracowanie publikacji „Przykładowe metody i formy pracy na lekcjach matematyki dla uczniów słabowidzących w klasie zróżnicowanej pod względem potrzeb edukacyjnych w ogólnodostępnej szkole podstawowej”publikacja poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły, placówki doskonalenia nauczycieliIV kwartał 2020 r.
14Opracowanie publikacji „Uczeń w sytuacji kryzysowej. Wspierająca rola pracowników oświaty”publikacja poradnie psychologiczno-pedagogiczne, przedszkola, szkoły, placówki doskonalenia nauczycieliIV kwartał 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 7 października 2020