Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14 – kontakt

Katarzyna Tuszyńska
Kierownik projektu
tel. 22 345 37 34
e-mail: katarzyna.tuszynska@ore.edu.pl

Magdalena Mrozkowiak
Ekspert główny merytoryczny
tel. 22 345 37 44
e-mail: magdalena.mrozkowiak@ore.edu.pl

Lidia Puławska
Specjalista ds. odbioru produktów projektów konkursowych
tel. 22 345 37 44
e-mail: lidia.pulawska@ore.edu.pl

Magdalena Łaban
Ekspert ds. konkursów i upowszechniania
tel. 22 345 37 44
e-mail: magdalena.laban@ore.edu.pl

Halina Tarasiewicz-Hunter
Główny specjalista ds. rozliczeń finansowych
tel. 22 345 37 44
e-mail: halina.tarasiewicz-hunter@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 2 marca 2020