Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego – kontakt

Joanna Saska-Dymnicka
Kierownik projektu
e-mail: joanna.saska-dymnicka@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 28 wew. 429

Anna Pregler
Główny ekspert merytoryczny
e-mail: anna.pregler@ore.edu.pl

Magdalena Zawadzka
Specjalista ds. rozliczeń
e-mail: magdalena.zawadzka@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 00 wew. 419

Małgorzata Gawęda
Ekspert ds. konkursów i upowszechniania e-zasobów
e-mail: malgorzata.gaweda@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 96, 22 345 37 00 w. 459

Angelika Wiśniewska
Ekspert ds. jakości e-zasobów
e-mail: angelika.wisniewska@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 97 wew. 449

Elżbieta Bednarz
Ekspert ds. adaptacji e-zasobów dla uczniów z SPE
e-mail: elzbieta.bednarz@ore.edu.pl

Barbara Wałecka
Ekspert ds. WCAG 2.0
e-mail: barbara.walecka@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 00 wew. 439

Mateusz Fijołek
Informatyk ds. zintegrowania e-zasobów z platformą ORE
e-mail: mateusz.fijolek@ore.edu.pl
tel. 22 345 37 00 wew. 302

Ostatnia aktualizacja: 9 grudnia 2019