Certyfikacja trenerów krok po kroku

alt

Wymagania:

Doświadczenie: posiadanie certyfikatu realizatora oraz minimum 5-letnia praktyka w realizacji programu.

Trening interpersonalny (udokumentowany zaświadczeniem).

Krok 1:

Zadeklarowanie chęci współpracy i wykazanie działań w programie (za ostatnie 5 lat).

Wypełnienie i odesłanie w formie elektronicznej Kwestionariusza dla kandydata ubiegającego się o certyfikat TRENERA programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Do wykazu ukończonych szkoleń należy w załączeniu przesłać skan zaświadczeń.

Krok 2:

Informacja zwrotna od ORE o poprawności procesu certyfikacji, która zostanie wysłana po sprawdzeniu przesłanych dokumentów.

Krok 3:

Praktyka trenerska (min. 80 godz.).

Szkolenie dla przyszłych realizatorów pod superwizją trenera programu (2 edycje), w oparciu o dokumentację szkoleń według standardów ORE (40 godzin dydaktycznych; liczebność grupy – 12-15 (max.) osób; metoda pracy – warsztatowa; zalecane prowadzenie przez dwie osoby).

Krok 4:

Ponowne przesłanie w formie elektronicznej Kwestionariusza dla kandydata ubiegającego się o certyfikat TRENERA programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” uzupełnionego o część dotyczącą praktyki trenerskiej.

Oświadczenie osoby superwizującej, popierającej wniosek osoby ubiegającej się o certyfikat TRENERA programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Mile widziana rekomendacja edukatora/trenera programu i/lub/oraz dyrektora miejsca pracy.

Krok 5:

Weryfikacja nadesłanych wniosków przez ORE zgodnie ze standardami obowiązującymi w programie.

Rekomendacja ORE połączona z umieszczeniem nazwiska w bazie TRENERÓW programu.

Przesłanie pocztą certyfikatu TRENERA programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Załączniki

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 28 stycznia 2019