Kontakt – Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego – etap 2

Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

Katarzyna Martynowska – kierownik merytoryczny projektu
katarzyna.martynowska@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 30

Magdalena Godlewska-Dudek – główny ekspert merytoryczny
magdalena.godlewska-dudek@ore.edu.pl

Joanna Wojtyńska – ekspert wiodący ds. inwentaryzacji e-podręczników
joanna.wojtynska@ore.edu.pl

Anna Langowska – główny specjalista ds. rozliczeń finansowych
Anna.Langowska@ore.edu.pl

Paweł Tomaszek – informatyk ds. integrowania e-materiałów pod względem technologicznym
paweł.tomaszek@ore.edu.pl

Karolina Seremak – asystent projektu
Karolina.Seremak@ore.edu.pl,

Eksperci:

Alicja Berbeka – ekspert ds. zgodności e-materiałów z podstawą programową oraz ekspert wiodący w zakresie tworzenia koncepcji i map modułów w obszarze przedmiotów humanistycznych
alicja.berbeka@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 37

Tadeusz Banowski – ekspert wiodący w zakresie tworzenia koncepcji i map modułów w obszarze przedmiotów artystycznych
tadeusz.banowski@ore.edu.pl

Magdalena Bejm – ekspert ds. tworzenia map modułów i indeksacji e-materiałów do przedmiotów artystycznych (język łaciński i kultura antyczna oraz wiedza o kulturze)
magdalena.bejm@ore.edu.pl

Paweł Cieśla – ekspert wiodący w zakresie tworzenia koncepcji i map modułów w obszarze przedmiotów ścisłych i matematycznych
pawel.ciesla@ore.edu.pl

Artur Derdziak – ekspert ds. tworzenia map modułów i inwentaryzacji e-podręczników (wiedza o społeczeństwie)
artur.derdziak@ore.edu.pl

Kinga Gałązka – ekspert ds. tworzenia map modułów i inwentaryzacji e-podręczników (matematyka)
kinga.galazka@ore.edu.pl

Danuta Jeziorowska – ekspert ds. tworzenia map modułów i indeksacji e-materiałów do przedmiotów artystycznych (historia muzyki)
danuta.jeziorowska@ore.edu.pl

Robert Konieczny – ekspert wiodący w zakresie tworzenia koncepcji i map modułów w obszarze przedmiotów przyrodniczych
robert.konieczny@ore.edu.pl

Ryszard Przybył – ekspert ds. tworzenia map modułów i inwentaryzacji e-podręczników (geografia)
ryszard.przybyl@ore.edu.pl

Joanna Ciesielska – ekspert ds. tworzenia map modułów i inwentaryzacji e-podręczników (fizyka)
joanna.ciesielska@ore.edu.pl

Monika Skucińska – ekspert ds. tworzenia map modułów i inwentaryzacji e-podręczników do kształcenia ogólnego (informatyka)
monika.skucinska@ore.edu.pl

Anna Stankiewicz – ekspert ds. tworzenia map modułów i indeksacji e-materiałów do przedmiotów artystycznych (muzyka)
Anna.Stankiewicz@ore.edu.pl

Lena Tkaczyk – ekspert ds. tworzenia map modułów i inwentaryzacji e-podręczników (przyroda)
lena.tkaczyk@ore.edu.pl

Zbigniew Żuchowski – ekspert ds. tworzenia map modułów i inwentaryzacji e-podręczników (historia) zbigniew.zuchowski@ore.edu.pl

Krystyna Ratasiewicz – ekspert ds. tworzenia map modułów i indeksacji e-materiałów do przedmiotów artystycznych (plastyka)

Ostatnia aktualizacja: 15 marca 2019