Ekspert – kontakt

Wydział Wspierania Kształcenia Zawodowego
Rekrutacja oraz szkolenie w formie on-line:
Andrzej Brzozowski
tel. 22 345 37 13
e-mail: ekspert@ore.edu.pl

Wydział Innowacji i Rozwoju
Szkolenie w formie bezpośredniej:
Iwona Konopka
tel. 22 570 83 24
e-mail: ekspert@ore.edu.pl

Bogusława Kalinowska
tel. 22 570 83 25
e-mail: ekspert@ore.edu.pl

Pomoc techniczna:
Mateusz Fijołek
e-mail: mateusz.fijolek@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 7 stycznia 2020