Bank dobrych praktyk – WWIP

 1. Opracowujemy i ewaluujemy program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. Z.B. Gaś, W. Poleszak
 2. Program wychowawczo-profilaktyczny – krok po kroku. M. Wieczorek
 3. Działania wychowawczo-profilaktyczne a diagnoza potrzeb środowiska szkolnego. J. Borowik
 4. Zadania i treści wychowawczo-profilaktyczne szkoły w nowej podstawie programowej dla liceum, technikum i branżowej szkoły II stopnia. J. Borowik
 5. Wspomaganie szkoły w budowaniu systemu wychowawczego. E. Węgrzyn-Jonek
 6. Co można zrobić, aby nie brakowało przyjaznych i życzliwych relacji w szkole? Program „Mediacje rówieśnicze”. H. Czerwińska
 7. Planowanie interwencji w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. M. Jaroszewski
 8. Diagnoza sytuacji uczniów z trudnościami. E. Węgrzyn-Jonek
 9. „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” a działania wychowawczo-profilaktyczne szkoły. H. Czerwińska
 10. Uczymy się tolerancji. M. Małek
 11. Wspieranie pracy wychowawców klas. B. Solecka
 12. Jak rozwijać postawy kreatywne uczniów? L. Pasich
 13. Jak kształtować kompetencje społeczne w procesie dydaktyczno-wychowawczym? S. Łukasik-Bębska
 14. Potrzeby, oczekiwania, wartości rodziców a koncepcja pracy placówki. M. Biegajło
 15. Informacja, decyzja, diagnoza. P. Wawer
 16. Wspomaganie szkół poprzez realizację inicjatyw nauczycieli, uczniów, rodziców w ramach rozwijania kompetencji kluczowych uczniów – część I
 17. Wspomaganie szkół poprzez realizację inicjatyw nauczycieli, uczniów, rodziców w ramach rozwijania kompetencji kluczowych uczniów – część II
 18. Od spotkania z dyrektorem do diagnozy potrzeb rozwojowych placówki. M. Szostak
 19. Zróbmy sobie ewaluację. K. Bednarek
 20. Uczeń obcojęzyczny w szkole. E. Obara-Grączewska
 21. Rozwijanie kompetencji kluczowych z zakresu wychowania i kształtowania postaw. A. Biegańska, Z. Szmidt
 22. „Facing the odds” – nauka prawdopodobieństwa i profilaktyka hazardu w jednym
 23. Wolontariat jako metoda uspołeczniania uczniów niedostosowanych społecznie. E. Trojanowska
 24. Wolontariat jako metoda kształtowania nowej tożsamości osobowościowej wychowanek MOW w Szczecinie. R. Białkowski
 25. Warszawska Liga Piłki Nożnej Ośrodków Wychowawczych i Domów Dziecka jako metoda wychowywania przez sport. A. Dąbek
 26. Bank Dobrych Praktyk WSPE: Zamojski Przegląd „Reportaż” – rozwijanie indywidualnych potrzeb młodzieży szkolnej. J. Brzezińka-Dąbek
 27. Bank Dobrych Praktyk WSPE: Galeria Artystyczna „Wieszak”. Jak kształtować aktywnych twórców i świadomych odbiorców kultury. A. Pogódz
 28. Rady rodziców. Kompetencje i zasady działania (pdf. 2,8 MB)

Ostatnia aktualizacja: 25 kwietnia 2019