Współpraca szkół z pracodawcami

Na wysoką jakość kształcenia zawodowego wpływa efektywna współpraca szkół z pracodawcami. Zarówno w szkole, jak i w zakładach pracy młodzi ludzie zdobywają wiedzę, umiejętności i doświadczenie niezbędne do funkcjonowania na rynku pracy. Ta współpraca jest korzystna dla każdej ze stron.

Poniżej prezentujemy przykłady takiej wielopłaszczyznowej wszechstronnej współpracy szkół z pracodawcami. Swoimi doświadczeniami podzieliły się szkoły nagrodzone w konkursie „Szkoła dla pracodawców – pracodawcy dla szkoły”: zarówno laureaci, jak i wyróżnieni.

Zapraszamy wszystkie szkoły zawodowe do prezentowania przykładów dobrej współpracy z pracodawcami. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem andrzej.brzozowski@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 22 czerwca 2018