Projekty UE

Projekty aktualnie realizowane:

 1. Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej
 2. Opracowanie modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)
 3. Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)
 4. Szkolenia i doradztwo dla poradni
 5. Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego
 6. Tworzenie e-zasobów do kształcenia zawodowego
 7. Weryfikacja i odbiór produktów projektów konkursowych z Działania 2.14
 8. Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów – II etap

Projekty zakończone:

 1. Doradztwo zawodowe – przygotowanie trenerów
 2. Efektywne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 3. Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego
 4. Przywództwo – opracowanie modeli kształcenia i wspierania kadry kierowniczej systemu oświaty
 5. Wspieranie tworzenia szkół ćwiczeń
 6. Tworzenie programów nauczania
 7. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych

Projekty PO KL (zakończone):

Logotypy: Fundusze Europejskie, RP, UE

Ostatnia aktualizacja: 3 kwietnia 2020