Materiały do pobrania – resocjalizacja

Analizy i raporty

Materiały z konferencji „Warunki resocjalizacji i rewalidacji nieletnich w kontekście wyrównywania szans edukacyjnych między regionami”

Materiały z konferencji regionalnych

Model współpracy − prezentacje ze spotkań

Narada robocza dyrektorów MOS i PPP

Prezentacje z konferencji „Polityka samorządów wobec młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii – problemy i wyzwania”

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w warunkach MOW/MOS

Ostatnia aktualizacja: 10 lipca 2018