Wizytatorzy ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych (SPE)

Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych (WSPE) Ośrodka Rozwoju Edukacji podjął współpracę z wizytatorami ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych z kuratoriów oświaty (KO). Zaproponowano organizację cyklicznych spotkań, które umożliwiają wizytatorom dzielenie się wiedzą oraz wymianę doświadczeń. W WSPE uruchomiono także sieć współpracy i samokształcenia. Formy te pozwalają na konsultacje z ekspertami merytorycznymi z obszaru SPE. 

Rolą wizytatorów ds. SPE jest:

  • wspieranie innych wizytatorów KO – udzielanie i zbieranie informacji, konsultowanie spraw z zakresu organizacji kształcenia uczniów ze SPE;
  • wspieranie dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek oraz rodziców uczniów ze SPE – udzielanie informacji, konsultacje i porady w zakresie stosowania prawa;
  • upowszechnianie dobrych praktyk;
  • uaktywnianie lokalnych zasobów i wspieranie współpracy międzyinstytucjonalnej na terenie województwa;
  • monitorowanie przebiegu szkoleń dla pracowników poradni z zakresu narzędzi diagnostycznych i standardów pracy poradni (IV kwartał 2017 r.);
  • współpraca przy realizacji działań z zakresu wdrażania diagnozy funkcjonalnej
    z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia – ICF (IV kwartał 2017 – kwartał 2018 r.);
  • współpraca z MEN i ORE w opracowaniu nowych rozwiązań w zakresie SPE.

Zapraszamy do kontaktu.

Lista wizytatorów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

województwo dolnośląskie

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu
Plac Powstańców Warszawy 1
50-153 Wrocław

województwo kujawsko-pomorskie

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Konarskiego 1-3
05-066 Bydgoszcz

Beata Wasilewska – 52 303 02 23, bwasilewska@bydgoszcz.uw.gov.pl

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Delegatura we Włocławku
Stefana Okrzei 64
87-800 Włocławek

Małgorzata Gontarek – 54 231 15 51, mgontarek@bydgoszcz.uw.gov.pl

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
Delegatura w Toruniu
Moniuszki 15/21
87- 100 Toruń

Danuta Lauks – 56 611 52 22, dlauks@bydgoszcz.uw.gov.pl

województwo lubelskie

Kuratorium Oświaty w Lublinie
3 Maja 6
20-950 Lublin

województwo lubuskie

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wielkopolski

Jolanta Lipińska – 95 725 50 24, j.lipinska@ko-gorzow.edu.pl

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Delegatura w Zielonej Górze
Podgórna 5
65-057 Zielona Góra

Anna Włodarczak – 68 452 74 14, a.wlodarczak@ko-gorzow.edu.pl

województwo łódzkie

Kuratorium Oświaty w Łodzi
Kościuszki 120a
90-446 Łódź

województwo małopolskie

Kuratorium Oświaty w Krakowie
Ujastek 1
31-752 Kraków

województwo mazowieckie

Kuratorium Oświaty w Warszawie
Al. Jerozolimskie 32
00-024 Warszawa

województwo opolskie

Kuratorium Oświaty w Opolu
Piastowska 14
45-081 Opole

województwo podkarpackie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

województwo podlaskie

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok

województwo pomorskie

Kuratorium Oświaty w Gdańsku
Legionów 130
81-472 Gdynia

Lucyna Choszcz – 58 669 34 37, lucyna.choszcz@kuratorium.gda.pl

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura w Kościerzynie
Sikorskiego 1 C
83-400 Kościerzyna

województwo śląskie

Kuratorium Oświaty w Katowicach
Powstańców 41a
40-024 Katowice

województwo świętokrzyskie

Kuratorium Oświaty w Kielcach
Al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce

województwo warmińsko-mazurskie

Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn

województwo wielkopolskie

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Kościuszki 93
61-716 Poznań

województwo zachodniopomorskie

Kuratorium Oświaty w Szczecinie
Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin

Ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2018