Szkoła ćwiczeń – harmonogram pilotażu

  1. Spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla nauczycieli i dyrektorów: luty 2017
  2. Ogłoszenie konkursu „Wybór szkół do pilotażu szkoły ćwiczeń”: 6 marca – 5 kwietnia 2017
  3. Wybór szkół: do 24 kwietnia 2017
  4. Podpisanie porozumień z wybranymi szkołami: do 16 maja 2017
  5. Spotkanie inaugurujące pilotaż szkoły ćwiczeń: maj/czerwiec 2017

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2018