Pilotaż dla samorządów – Harmonogram modułów szkoleniowych i spotkań konsultacyjnych

Jednym z działań podejmowanych w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego są szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST).

Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji przedstawicieli JST w zakresie zarządzania oświatą ukierunkowanego na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów.

Szkolenia modułowe będą odbywać się w następujących terminach:

  • I moduł szkoleniowy: 5–7 kwietnia 2017 r.
  • II moduł szkoleniowy: 26–28 czerwca 2017 r.
  • III moduł szkoleniowy: 21–23 sierpnia 2017 r.
  • IV moduł szkoleniowy: 9–11 października 2017 r.
  • V moduł szkoleniowy: 20–22 listopada 2017 r.

Spotkania konsultacyjne dla uczestników pilotażu:

Po zakończeniu szkoleń uczestnicy pilotażu będą korzystać z doradztwa ekspertów/trenerów w ramach spotkań konsultacyjnych. Celem spotkań konsultacyjnych jest wypracowanie planu rozwoju lokalnej oświaty oraz wspomagania szkół i placówek w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów. Praca nad planami będzie odbywała się wyłącznie w zespołach JST, dlatego ważne jest, aby z jednostek stawiły się zespoły w pełnym składzie. W poszczególnych spotkaniach będzie uczestniczyło po 10–13 samorządów (do 42 osób), które zadeklarowały uczestnictwo w wybranym terminie:

  • 4–5 grudnia 2017 r.
  • 6–7 grudnia 2017 r.
  • 18-19 stycznia 2018 r.

Szkolenia modułowe i spotkania konsultacyjne (oprócz ostatniego) odbywają się w tej samej lokalizacji, tj. w Warszawie w hotelu Holiday Park, ul. Heroldów 1B. Ostatnie spotkanie konsultacyjne odbędzie się w Centrum Szkoleniowym w Sulejówku.

Ostatnia aktualizacja: 4 kwietnia 2018