Kalendarz roku szkolnego 2019/2020

kartki z kalendarza
fot. Fotolia.com
kartki z kalendarzafot. Fotolia.com
 1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych2 września 2019 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 1. Zimowa przerwa świąteczna23–31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

 1. Ferie zimowe
 • 13–26 stycznia 2020 r. województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
 • 20 stycznia – 2 lutego 2020 r. województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • 27 stycznia – 9 lutego 2020 r. województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
 • 10–23 lutego 2020 r. województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Wiosenna przerwa świąteczna – 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r. 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Egzamin ósmoklasisty

Na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. (pdf. 912 KB).
Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r.poz. 1481)

Termin główny
(w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym)

 • język polski – 21 kwietnia 2020 r.
 • matematyka – 22 kwietnia 2020 r.
 • język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r.

W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

 • język polski – 8 stycznia 2020 r.
 • matematyka – 9 stycznia 2020 r.
 • język obcy nowożytny – 10 stycznia 2020 r.

Termin dodatkowy

(w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym)

 • język polski – 1 czerwca 2020 r.
 • matematyka – 2 czerwca 2020 r.
 • język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020 r.

W szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

 • język polski – 21 kwietnia 2020 r.
 • matematyka – 22 kwietnia 2020 r.
 • język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r.

Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym

Na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. (pdf. 912 KB).
Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r.poz. 1481)

Termin główny

 • część humanistyczna – 8 stycznia 2020 r.
 • część matematyczno-przyrodnicza – 9 stycznia 2020 r.
 • język obcy nowożytny – 10 stycznia 2020 r.

Termin dodatkowy

 • część humanistyczna – 21 kwietnia 2020 r.
 • część matematyczno-przyrodnicza – 22 kwietnia 2020 r.
 • język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych

(z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8 i 9), w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września – 24 kwietnia 2020 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 4 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)§ 2 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych (w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – 3 stycznia 2020 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.).§ 2 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, w szkołach dla dorosłych (z wyjątkiem szkół wymienionych w pkt 8) i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego – 31 stycznia 2020 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.); § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Egzamin maturalny
Na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019 r. (pdf. 912 KB)
Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r.poz. 1481)

Termin główny
dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część ustna egzaminu maturalnego

 • od 7 do 22 maja 2020 r. – język polski, języki mniejszości narodowych, język łemkowski, język kaszubski
 • od 4 do 22 maja 2020 r. – języki obce nowożytne

Część pisemna egzaminu maturalnego

Termin dodatkowy
dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym

Część ustna egzaminu maturalnego

 • od 1 do 6 czerwca – język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski

Część pisemna egzaminu maturalnego

Termin poprawkowy
dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

Część pisemna egzaminu maturalnego

 • 25 sierpnia 2020 r.

Część ustna egzaminu maturalnego

 • 24–25 sierpnia 2020 r.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Na podstawie komunikatu dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 8 sierpnia 2019 r. w sprawie  (pdf. 701 KB)

Podstawa prawna: art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457, ze zm.)

Sesja 1. 2020 Zima (styczeń – luty 2020)

 • część pisemna – 10 stycznia 2020 r.
 • część praktyczna (Model „d”) – 9 stycznia 2020 r.
 • cześć praktyczna (Model „w”, „wk” i „dk) – od 11 stycznia do 15 lutego 2020 r.

Sesja 2. 2020 Lato (czerwiec  – lipiec 2020)

 • część pisemna – 23 czerwca 2020 r.
 • część praktyczna (Model „d”) – 22 czerwca 2020 r.
 • cześć praktyczna (Model „w”, „wk” i „dk) – od 24 czerwca do 9 lipca 2020 r.

Sesja wyłącznie dla kwalifikacji:Z.22, MS.20orazZ.23, MS.21(technik pożarnictwa; 2020 Czerwiec)

(Z.22, MS.20)

 • część pisemna – 2 czerwca 2020 r.
 • cześć praktyczna  – od 8 czerwca do 27 czerwca 2020 r. (model „w”)

Z.23, MS.21

 • część pisemna – 3 czerwca 2020 r.
 • cześć praktyczna  – 4 czerwca 2020 r.(model „d”)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 26 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603).

Ferie letnie – 27czerwca – 31 sierpnia 2020 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej – www.gov.pl/web/edukacja
Centralna Komisja Egzaminacyjna – cke.gov.pl

 

Ostatnia aktualizacja: 27 sierpnia 2019