Zespół Edukacji Prawno-Ekonomicznej i Przedsiębiorczości

Do zadań Zespołu Edukacji Prawno-Ekonomicznej i Przedsiębiorczości  (ZPEP) należy w szczególności:

  1. Podejmowanie inicjatyw służących współpracy i koordynacji działań różnych środowisk, instytucji i organizacji działających na rzecz rozwoju z uwzględnieniem edukacji prawnej, ekonomicznej, inicjatywności i przedsiębiorczości w szkołach i placówkach.
  2. Opracowywanie programów, materiałów edukacyjnych oraz przygotowywanie kadr systemu doskonalenia nauczycieli i przyszłych nauczycieli, w szczególności w zakresie edukacji społecznej, prawnej, edukacji ekonomicznej i finansowej oraz podstaw przedsiębiorczości.
  3. Przygotowywanie i realizacja projektów, programów, form doskonalenia wspierających nauczycieli w realizacji edukacji prawnej, ekonomicznej i finansowej, edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz w zakresie rozwoju kompetencji społecznych, inicjatywności i przedsiębiorczości;
  4. Tworzenie i wspieranie funkcjonowania ogólnopolskich sieci eksperckich działających w obszarze edukacji społecznej, prawnej, ekonomicznej i przedsiębiorczości;
  5. Współpraca z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami rządowymi i pozarządowymi w zakresie rozwoju edukacji społecznej, prawnej, ekonomicznej i przedsiębiorczości.
  6. Podejmowanie działań promujących politykę edukacyjną Unii Europejskiej i Rady Europy w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych.
  7. Promowanie działalności innowacyjnej oraz upowszechnianie modelowych rozwiązań systemowych w zakresie rozwoju ww. kompetencji kluczowych.

Ostatnia aktualizacja: