Edukacja Czytelnicza i Medialna

„Edukacja czytelnicza i medialna” to obszar poświęcony zagadnieniom związanym z rozwijaniem zainteresowań i kompetencji czytelniczych uczniów, promowaniem i wspieraniem rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, jak również z mediami, Internetem, a także odpowiedzialnym korzystaniem z mediów społecznych (kształtowanie umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł informacji, poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz umiejętnego korzystania z technologii informacyjnej i mediów).

Organizowane formy doskonalenia skierowane są do nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych ds. edukacji czytelniczej i medialnej, informatycznej, nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych.

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2018