Projekt Euroguidance/Eurodoradztwo

Euroguidance wspiera edukacyjną i zawodową mobilność oraz rozwój poradnictwa zawodowego w Europie. Sieć działa w ponad 34 krajach.

Wszystkie centra Euroguidance dzielą dwa wspólne cele:

  • promowanie europejskiego wymiaru poradnictwa
  • zapewnienie wysokiej jakości informacji na temat poradnictwa przez całe życie i mobilności w celach edukacyjnych.

Główną grupą docelową Euroguidance są doradcy zawodowi oraz twórcy polityki zarówno z sektora edukacji jak i pracy we wszystkich krajach europejskich.

Priorytety dotyczące aktywności i konkretnych zadań realizowanych przez centra, są dopasowane do indywidualnych potrzeb każdego z krajów. 

W Polsce funkcjonują dwa centra Euroguidance – jedno w resorcie pracy, w Departamencie Rynku Pracy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, drugie w resorcie edukacji, w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje działania w projekcie na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Zespoły Euroguidance w Polsce 

Resort edukacji
Ministerstwo Edukacji Narodowej
00-918 Warszawa
AL.J.CH. Szucha 25
https://men.gov.pl/

Resort pracy
Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
00-513 Warszawa
ul. Nowogrodzka 11
http://eurodoradztwo.praca.gov.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji
00-478 Warszawa
Aleje Ujazdowskie 28
http://www.ore.edu.pl
http://euroguidance.pl

 

 

Ostatnia aktualizacja: