Bezpieczna i Przyjazna Szkoła – nagrania wykładów

Wykłady nagrano podczas regionalnych konferencji „Program wychowawczy i działania profilaktyczne realizowane w szkołach i placówkach systemu oświaty. Rekomendowane kierunki działań”. Konferencje zrealizowano na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”.

Ostatnia aktualizacja: