Poszukujemy ekspertów do opracowania 20 ramowych programów szkoleń z zakresu rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje ekspertów, którzy opracują 20 ramowych programów szkoleń oraz przeprowadzą zajęcia dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty. Tematyka szkoleń dotyczy kształcenia wybranych kompetencji kluczowych uczniów. 

 Poszukujemy ekspertów do następujących zespołów: 

Zespoły 1−4 będą odpowiedzialne za opracowanie czterech programów szkoleń, Zespół 5 – trzech programów szkoleń, Zespół 6 – jednego programu szkoleń. Do każdego zespołu wybrani zostaną eksperci posiadający kompetencje w pracy na  poszczególnych etapach kształcenia, z wyłączeniem Zespołu 6 (wychowanie przedszkolne).

Jeden ekspert będzie miał za zadanie opracowanie jednego ramowego programu szkolenia i przeprowadzenie wybranych zajęć.

Ostatnia aktualizacja: