Europejskie Portfolio Językowe dla dorosłych

„Europejskie Portfolio Językowego dla Dorosłych” jest polską wersją materiału przygotowanego przez ekspertów z European Association for Quality Language Services (EAQUALS) oraz ekspertów z Association of Language Testers in Europe (ALTE). Dla dorosłej osoby uczącej się języków obcych portfolio stanowi cenne narzędzie wspomagające samodzielne poznawanie języków i kultur. Dzięki swojej budowie umożliwia każdej osobie uczącej się monitoring nabywania kompetencji językowych oraz pomaga w ocenie biegłości językowej.

Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych – paszport językowy

Ostatnia aktualizacja: