Liderzy profilaktyki agresji i przemocy

W ramach realizacji zadania z rządowego programu „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła” na lata 2014–2016 odbyły się szkolenia „Liderzy profilaktyki agresji i przemocy”.

Adresatami szkoleń byli specjaliści z poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczyciele konsultanci z placówek doskonalenia nauczycieli.

Głównym celem szkoleń było wsparcie kadry pracującej w oświacie i przygotowanie liderów profilaktyki agresji i przemocy rówieśniczej, którzy następnie przekażą zdobytą wiedzę i umiejętności nauczycielom – podczas spotkań z radami pedagogicznymi bądź zajęć warsztatowych z wychowawcami.

Szkolenia prowadzone były przez trenerów będących specjalistami z zakresu profilaktyki agresji i przemocy wśród dzieci i młodzieży. Podczas szkolenia zostały przekazane treści dotyczące agresji rówieśniczej – diagnozy, przejawów i konsekwencji, z uwzględnieniem specyficznych mechanizmów zaangażowania w agresję rówieśniczą uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wspierania szkół w poprawie bezpieczeństwa i przeciwdziałaniu agresji.

Dyrektorzy szkół i nauczyciele, zainteresowani poszerzeniem wiedzy na temat profilaktyki agresji i przemocy, mogą kontaktować się z liderami. Ich dane adresowe zamieszczamy poniżej:

Zainteresowanych tematem odsyłamy również do MATERIAŁÓW Profilaktyka agresji i przemocy

Ostatnia aktualizacja: 20 kwietnia 2018