Program profilaktyki uniwersalnej „Unplugged”

„UNPLUGGED” jest programem profilaktyki uniwersalnej adresowanym do uczniów w wieku 12–14 lat, opartym na modelu wszechstronnego wpływu społecznego.

Cel programu:

 • ograniczanie inicjacji używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki),
 • ograniczenie rozwoju intensywności używania, tj. przejścia od fazy używania eksperymentalnego do fazy używania problemowego.
Realizacja programu:
 • Program składa się z 12 lekcji, które koncentrują się na umiejętnościach życiowych, przekonaniach normatywnych i wiedzy o substancjach psychoaktywnych.
 • Realizatorami programu są nauczyciele, którzy przechodzą 3 dniowe szkolenie przygotowujące do zajęć z uczniami.
 • W programie przewidziane są także trzy 2–3 godzinne spotkania warsztatowe dla rodziców uczniów uczestniczących w programie.

Tematyka zajęć dla uczniów dotyczy szczególnie istotnych w okresie adolescencji problemów takich, jak:

 • konformizm, przejawy nacisku grupowego i sposoby radzenia sobie z nim,
 • wiedza o czynnikach ryzyka i czynnikach chroniących przed piciem alkoholu, zróżnicowaniu podatności na alkohol w zależności od płci,
 • przekonania normatywne na temat rozpowszechnienia zjawiska używania substancji psychoaktywnych wśród młodych ludzi,
 • wiedza o przyczynach i następstwach palenia papierosów,
 • umiejętność komunikowania swoich emocji,
 • umiejętność asertywnej obrony swoich racji,
 • inne umiejętności interpersonalne i intrapersonalne, których niedostateczne opanowanie może skłaniać do używania substancji psychoaktywnych w sytuacjach towarzyskich,
 • wiedza o narkotykach,
 • umiejętność radzenia sobie z problemami, formułowania celów i podejmowania decyzji.

Metody realizacji zajęć:

 • prezentacje, praca w grupach, zarządzanie kontraktem, zadanie domowe, scenka sytuacyjna, dyskusja plenarna, gra, informacje zwrotne.

Wyposażenie programu:

 • podręcznik dla nauczyciela zawierający scenariusze 12 lekcji do realizacji w klasie
 • scenariusze 3 spotkań z rodzicami
 • zeszyt ćwiczeń dla ucznia
 • komplet kart do gry edukacyjnej

Więcej informacji o programie można znaleźć w artykule Program przeciwdziałania przyjmowaniu substancji uzależniających przez uczniów „Unplugged”.

Ulotka o programie

Trenerki Ośrodka Rozwoju Edukacji uprawnione do szkolenia trenerów oraz realizatorów programu:

 • Dorota Macander
  dorota.macander@ore.edu.pl
  tel.: 22 570 83 06
 • Elżbieta Stawecka
  elzbieta.stawecka@ore.edu.pl
  tel.: 22 570 83 38

Program upowszechniany jest w Polsce przez:

Lista trenerów

Kontakt:

Elżbieta Stawecka
elzbieta.stawecka@ore.edu.pl
Tel. (22) 570 83 38

Ostatnia aktualizacja: 9 lipca 2018