Zarządzanie w szkole i placówce

W roku szkolnym 2019/2020 zaplanowano następujące formy doskonalenia:

  • Akademia umiejętności menedżerskich – szkolenie e-learningowe

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji menedżerskich nowo  powołanych dyrektorów publicznych placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych.

Planowany termin realizacji: kwiecień – czerwiec 2020 r.

Kontakt:
Bogusława Kalinowska
tel. 22 570 83 25
e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl

  • Forum dyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli – Doradca metodyczny w placówce doskonalenia nauczycieli po pierwszym roku doświadczeń

Celem forum jest wymiana doświadczeń i dobrych praktyk dotyczących zatrudniania i organizacji pracy doradców metodycznych w publicznych placówkach doskonalenia nauczycieli.

TERMIN; 20–21 maja 2020 r., Centrum Szkoleniowe ORE w Sulejówku.

Kontakt:
Bogusława Kalinowska
tel. 22 570 83 25
e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 11 grudnia 2019