O ECML

Centrum Języków Nowożytnych powołano na podstawie rozszerzonego porozumienia częściowego Rady Europy. W realizacji założeń porozumienia uczestniczy obecnie 35 spośród 47 państw członkowskich Rady Europy: Albania, Andora, Armenia, Austria, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Niemcy, Grecja, Hiszpania Holandia, Irlandia, Islandia, Łotwa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Malta, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania.

ECML jest instytucją Rady Europy z siedzibą w Grazu, Austria. We współpracy z Wydziałem Polityki Językowej Rady Europy Centrum wspomaga reformy w dziedzinie nauczania i uczenia się języków. Wspiera kluczowych partnerów edukacyjnych w krajach członkowskich w ujednoliceniu polityki i działań w tej dziedzinie.

W ramach struktury sieciowej grupującej wybitnych specjalistów, ECML realizuje programy czteroletnie, zajmując się kluczowymi zagadnieniami edukacyjnymi.

Międzynarodowe grupy projektowe …

  • współpracują z ekspertami z 34 krajów europejskich;
  • zapewniają modele kształcenia edukatorom przygotowując ich do kształcenia innych w ramach swoich instytucji i sieci;
  • publikują przykłady dobrej praktyki możliwe do zastosowania w innych kontekstach.

Ostatnia aktualizacja: