Szkolna Interwencja Profilaktyczna – Instruktorzy – Lista

Lista zawiera nazwiska osób upoważnionych i rekomendowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji do prowadzenia szkoleń w ramach wdrażania programu „Szkolna interwencja profilaktyczna”:

Instruktorzy przeszkoleni w Ośrodku Rozwoju Edukacji (lub w latach wcześniejszych w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej), którzy chcieliby uzyskać rekomendację ORE i znaleźć się na ww. liście, proszeni są o kontakt z koordynatorem programu „Szkolna Interwencja Profilaktyczna”:

Joanna Kulesza Kontakt: e-mail: joanna.kulesza@ore.edu.pl; tel. 22 570 83 16

Załączniki

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 11 marca 2019