Edukacja dziecka młodszego – WIR

Edukacja dziecka młodszego to obszar tematyczny poświęcony wychowaniu i edukacji dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Organizowane formy doskonalenia skierowane są do nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych zajmujących się wychowaniem przedszkolnym i edukacją w klasach I–III szkoły podstawowej.

Obecne działania mają na celu doskonalenie kompetencji nauczycieli w zakresie wprowadzanych zmian, realizację priorytetów polityki oświatowej państwa na dany rok szkolny oraz upowszechnianie produktów opracowanych w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

W roku szkolnym 2019/2020 zaplanowano następujące formy doskonalenia:

  • Warsztat pracy nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej – szkolenie, marzec 2020 r.
  • Orientacja zawodowa uczniów młodszych – szkolenie, maj 2020 r.

W projektach UE wypracowane zostały materiały edukacyjne skierowane do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów szkół i przedszkoli oraz nauczycieli i doradców metodycznych ds. wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Wśród nich znajdują się:

Informacje szczegółowe:
Iwona Konopka
tel. 22 570 83 24
e-mail: iwona.konopka@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 1 października 2019