Wydział Wydawnictw − zadania

Wydział Wydawnictw publikuje książki i inne materiały edukacyjne z zakresu zarządzania w oświacie, poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, wychowania i profilaktyki edukacji historycznej, społecznej i obywatelskiej, edukacji prawnej, edukacji językowej, edukacji zdrowotnej oraz  psychoedukacji, integracji, resocjalizacji i edukacji multimedialnej.

Do zadań Wydziału należy w szczególności:

  1. Przygotowanie i realizacja procesu wydawniczego Ośrodka.
  2. Wspieranie jednostek organizacyjnych Ośrodka w tworzeniu koncepcji wydawniczej planowanych publikacji.
  3. Wspomaganie jednostek organizacyjnych Ośrodka w zabezpieczaniu na rzecz Skarbu Państwa pełni praw autorskich i pokrewnych lub uzyskaniu licencji do wydawanych utworów.
  4. Gospodarowanie zasobami publikacji Ośrodka i ich archiwizacja.
  5. Udział w ogólnopolskich wydarzeniach o tematyce wydawniczej i edukacyjnej w celu upowszechniania informacji o publikacjach Ośrodka w środowisku edukacyjnym.

Teksty publikowane przez Ośrodek mają charakter poradników i opracowań popularnonaukowych prezentujących przykłady materiałów analitycznych i prognostycznych,  narzędzi diagnostycznych, rozwiązań metodycznych, scenariuszy zajęć, dobrych praktyk oraz  interpretacji prawa oświatowego. Publikacje ukazują się w formie książkowej i elektronicznej jako materiały do pobrania. Stanowią pomoc dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów, pracowników oświaty oraz rodziców.

Ostatnia aktualizacja: