Odkrywamy talenty − Regulaminy

Zmiany regulaminów SOT i MOT

W związku zakończeniem realizacji projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” i przejęciem zadań przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych w 2015 r. zmodyfikowane zostały regulaminy przyznawania tytułów „Szkół Odkrywców Talentów” i „Miejsc Odkrywania Talentów”.

Od 13 lipca 2018 r. w dokumentach wprowadzone zostały uaktualnienia wynikające ze zmian w prawie. Poszerzyliśmy katalog podmiotów, które mogą ubiegać się o tytuł „Szkoła Odkrywców Talentów” i do współpracy zapraszamy także młodzieżowe ośrodki wychowawcze ze szkołami.

Regulaminy obowiązujące od 26 września 2018 r.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 4 września 2019