Odkrywamy talenty − Wnioski i formularze

Zapraszamy do przesyłania zgłoszeń wszystkie placówki zainteresowane otrzymaniem tytułu „Szkoły Odkrywców Talentów” i „Miejsca Odkrywania Talentów”.

Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji przyznaje tytuł placówce, która podejmuje systemowe działania na rzecz ucznia zdolnego. Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminami przyznawania tytułów. Weryfikowane będą tylko formularze zgłoszeniowe poprawnie wypełnione.

Uwaga: Formularz raportu SOT (formatka) i Formularz raportu MOT (formatka) należy przesłać do 30 czerwca każdego roku na adres:  talenty@ore.edu.pl.

Prosimy pamiętać, aby na wniosku papierowym znalazły się: pieczęć placówki oraz podpis i pieczęć dyrekcji. Wniosek w wersji papierowej należy przesłać na adres:

Ośrodek Rozwoju Edukacji
„Szkoła Odkrywców Talentów” lub „Miejsce Odkrywania Talentów”
ul. Polna 46a
00-644 Warszawa

W razie trudności z zapisaniem wniosku elektronicznego zapraszamy do śledzenia informacji zamieszczanych na naszej stronie. W przypadku przekroczenia limitu znaków prosimy o zmniejszenie liczby słów w poszczególnych polach. Dopuszczalnymi znakami są tylko kropki i przecinki. System nie przyjmuje: cudzysłowów, średników, myślników, ukośników, nawiasów. Wpisanie ich do wniosku spowoduje odrzucenie wniosku, a tym samym niezapisanie formularza zgłoszeniowego w bazie danych.


Tablica przyznawana placówce, która otrzymała tytuł
„Szkoły Odkrywców Talentów”
Tablica przyznawana placówce, która otrzymała tytuł
„Miejsca Odkrywania Talentów”
alt alt

alt Plakat „Tu odkrywamy talenty” format A4
Plakat „Tu odkrywamy talenty” format A3

Załączniki:

MOT
Oświadczenie
Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka

Ostatnia aktualizacja: 4 września 2019