Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji − Upowszechnianie programu

Upowszechnianie programu „Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji” przebiega kaskadowo:
 
I etap – przygotowanie realizatorów. Realizatorzy otrzymują 16-godzinne szkolenie warsztatowe dotyczące treści zawartych w prezentacji oraz dwa dodatkowe moduły:
 
  • Radzenie sobie z oporem grupy, jaką jest rada pedagogiczna.
  • Zasady współpracy szkoły z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 
II etap – szkolenie rad pedagogicznych przez realizatorów.
 
Szkoły mogą zamawiać szkolenia u realizatorów programu (patrz: Lista realizatorów)
 
Ośrodek Rozwoju Edukacji w latach 2011-2014 koordynował szkolenia dla 74 rad pedagogicznych, w których uczestniczyło 1704 osób.
 
Zestawienie szkoleń
Rok Rady pedagogiczne Liczba szkoleń Liczba odbiorców
2011  MOW/MOS 21 436
2012  MOW/MOS 16 257
2013  gimnazja i  ponadgimnazjalne 20 571
2014  gimnazja i  ponadgimnazjalne na terenach  wiejskich 17 440
  Razem: 74 1704

 

Ostatnia aktualizacja: