Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji − Realizatorzy

Realizatorem programu może zostać osoba, która ukończyła 16-godzinny kurs doskonalący prowadzony przez trenerów Ośrodka Rozwoju Edukacji.
 
W kursie mogą uczestniczyć osoby:
  • Posiadające doświadczenie w szkoleniu nauczycieli metodami aktywnymi (szkolenia rad pedagogicznych, warsztaty dla grup nauczycieli).
  • Posiadające wiedzę w zakresie profilaktyki problemowych zachowań dzieci i młodzieży.
  • Mające możliwość nawiązania współpracy ze szkołami.
  • Będące pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych lub ośrodków doskonalenia nauczycieli. 
Uczestnicy szkoleń otrzymują zaświadczenie upoważniające do prowadzenia programu w szkołach.
 
Realizatorzy wg województwa:
Listy zawierają dane osób uprawnionych do realizacji szkoleń dla nauczycieli, które aktywnie wdrażają program w szkołach oraz wyraziły zgodę na udostępnienie swoich danych kontaktowych.
 

 

 Informacja dla osób, które chcą zostać umieszczone w bazie realizatorów:

Realizatorzy przeszkoleni w Ośrodku Rozwoju Edukacji (lub w latach wcześniejszych w Centrum Metodycznym Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej), którzy chcieliby znaleźć się w banku realizatorów proszeni są o:
  1. Przesłanie wydrukowanej i podpisanej „Karty danych realizatora”  na adres:Ośrodek Rozwoju Edukacji, ul. Polna 46a, 00-644 Warszawa (z dopiskiem Anna Borkowska)
  2. Załączenia dokumentacji potwierdzającej przeprowadzenie przynajmniej 2 szkoleń dla rad pedagogicznych, tj.:
  • Sprawozdania z przeprowadzonych szkoleń,
  • Listy obecności nauczycieli uczestniczących w szkoleniu,
  • Zbiorczej ankiety ewaluacyjnej.

 
Formularz sprawozdawczy dla realizatorów
 
Realizatorów programu jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji prosimy o złożenie sprawozdania z upowszechniania programu w roku 2014 r.
Okres sprawozdawczy 1.01.2014 r.-31.12.2014 r.
Termin sprawozdania: 15.01.2015 r.

Formularz sprawozdawczy dla realizatorów

 


 

Pliki do pobrania:

 

Ostatnia aktualizacja: