Nauczanie wątkowe historii i społeczeństwa

Projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych przez ORE we współpracy z Biurem Edukacji Publicznej IPN w roku szkolnym 2009/2010 w ramach Roku Historii Najnowszej, ogłoszonego przez ówczesnego Ministra Edukacji Narodowej.
 
Realizacja projektu ma związek z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, opublikowanego w dniu 15 stycznia 2009r. w Dzienniku Ustaw Nr 4, poz. 17., które skutkuje koniecznością przygotowania nauczycieli do pracy z nową podstawą programową od września 2012 r. na IV etapie edukacyjnym.
 
Celem szkolenia jest:
  1. przygotowanie nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych jako multiplikatorów do wdrażania nowej podstawy programowej – IV etapu edukacyjnego, popularyzacji wiedzy na temat historii najnowszej,
  2. aktualizacja i upowszechnienie wiedzy z obszaru najnowszych wydarzeń, istotnych dla kształtowania się demokratycznej Polski,
  3. wzbogacenie warsztatu pracy, wsparcie metodyczne nauczycieli w nauczaniu historii najnowszej, wiedzy o społeczeństwie zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej IV etapu edukacyjnego,
  4. rozpowszechnienie materiałów edukacyjnych i pomocy przydatnych w pracy dydaktycznej nauczycieli,
  5. nawiązanie współpracy nauczycieli z instytucjami, regionalnymi delegaturami IPN, działającymi w zakresie edukacji oraz wspierającymi szkoły w realizacji w/w tematyki.
Terminy realizacji:
19-21 lutego 2013 r.
19-21 marca 2013 r.
03-05 października 2013 r.

Oprac. Iwona Kurowska

Ostatnia aktualizacja: