Bank Programów Profilaktycznych

W 2016 r. powstała nowa strona internetowa poświęcona programom rekomendowanym www.programyrekomendowane.pl Znajdą na niej Państwo m.in. bazę programów rekomendowanych, czy informacje dotyczące profilaktyki zachowań ryzykownych. Ponadto uzyskają Państwo informacje, czym jest System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego oraz w jaki sposób należy zgłosić program profilaktyczny do bazy programów rekomendowanych.

Rekomendacje mogą uzyskać wyłącznie programy, które poddane zostały ocenie przez zespól specjalistów, zgodnie z przyjętymi nowymi standardami i kryteriami jakości określonymi w: Systemie rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego oraz Programie Exchange on Drug Reduction Action (EDDRA).

 

 

Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2018