DELFORT

SZKOLENIA REGIONALNE W RAMACH PROGRAMU DELFORT − ODWOŁANE

Szanowni Państwo,

decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W związku z zaistniałą sytuacją, wszystkie zaplanowane warsztaty i spotkania  w ramach programu DELFORT zostają odwołane i przeniesione (prawdopodobnie) na jesień lub na czas, gdy sytuacja się ustabilizuje. Zawieszone zostaje również planowanie nowych form doskonalenia.

Anna Susek
specjalistka ds. języków romańskich

Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych
Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze

Ogólnopolski Projekt Doskonalenia Nauczycieli Języka Niemieckiego

 Sieć Ekspertów Programu DELFORT

Ośrodek Rozwoju Edukacji oraz Instytut Goethego w Warszawie zapraszają do udziału w szkoleniach doskonalących dla nauczycieli języka niemieckiego w całym kraju.

Liderzy i regiony

 1. województwo lubuskie
  lider: Małgorzata Fojecka
  fojecka.m@op.pl
  tel. 607 354 108
 2. województwo mazowieckie
  lider: Aneta Gładys
  agladys712@gmail.com
  tel. 607 354 108
 3. województwo świętokrzyskie i łódzkie
  lider: Adam Grodek
  gro78@wp.pl
  tel. 600 653 103
 4. województwo wielkopolskie i kujawsko-pomorskie
  lider: Ksenia Herbst-Buchwald
  xeniaherbst@gmail.com
 5. województwo opolskie i dolnośląskie
  lider: Małgorzata Kupis
  gosiakupis@wp.pl

  tel. 603 344 908
 6. województwo podlaskie
  lider: Krystyna Łuniewska
  krystynaluniewska85@gmail.com 
 7. województwo śląskie i dolnośląskie
  lider: Aleksandra Łyp-Bielecka
  abalb@o2.pl
 8. województwo lubelskie
  lider: Iwona Machowicz
  iwonamachowicz@wp.pl
 9. województwo pomorskie, zachodniopomorski
  lider: Dorota Niewiadomska
  delfort.pom.gi@gmail.com
  tel. 501 537 122
 10. województwo podkarpackie
  lider: Agnieszka Siuta
  agas@autograf.pl
 11. województwo małopolskie
  lider: Waldemar Grzebień
  waldkamm@interia.pl
  tel. 608 523 198
 12. Agnieszka Krajewska
  tel.: 600 715 052

Projekt DELFORT powstał w roku 2001 i jest realizowany we współpracy Ośrodka Rozwoju Edukacji (do roku 2010 Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli) oraz Goethe -Institut w Warszawie i Krakowie.
Głównymi celami projektu są:

 1. Wspieranie rozwoju ogólnopolskiego systemu doskonalenia nauczycieli języka niemieckiego,
 2. Wzrost kompetencji merytorycznych edukatorów, doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów języka niemieckiego,
 3. Utworzenie sieci profesjonalnej współpracy liderów i edukatorów języka niemieckiego w regionalnych grupach projektowych,
 4. Efektywne podniesienie jakości nauczania języka niemieckiego w szkole każdego typu.

ORE oraz Goethe – Institut ściśle współpracują przy ustalaniu ostatecznego kształtu projektu na dany rok, wspólnie go wdrażają, monitorują oraz ewaluują. Od roku 2001 projekt realizowano w różnych formach, obecnie tematyka realizowanych szkoleń obejmuje następujące obszary:

 1. Reforma oświatowa a język niemiecki,
 2. Multimedia w nauczaniu języka niemieckiego,
 3. Wczesnoszkolne nauczanie języka niemieckiego,
 4. Nauczanie dwujęzyczne,
 5. Wymiar europejski w nauczaniu języka niemieckiego,
 6. Specyfika nauczania języka niemieckiego w różnego typu szkołach,
 7. Doskonalenie nauczycieli języka niemieckiego z NKJO oraz PWSZ,
 8. Staże zagraniczne.

Projekt DELFORT składa się z dwóch komponentów: części centralnej oraz regionalnej.

Projekt DELFORT centralny obejmuje seminaria doskonalące dla nauczycieli, edukatorów oraz multiplikatorów z całego kraju. Seminaria odbywają się w Krakowie, Lublinie oraz w Sulejówku pod Warszawą w Ośrodku Szkoleniowym ORE. Przekazywana na nich wiedza jest multiplikowana podczas seminariów realizowanych w ramach projektu DELFORT regionalny. W ramach DELFORTU centralnego odbywa się co roku ok. 25 do 30 seminariów doskonalących. Do chwili obecnej uczestniczyło w nich przeszło 6000 nauczycieli.

W ramach DELFORTu regionalnego powstała sieć regionalnych multiplikatorów po jednym w każdym z dziewięciu regionów: pomorskim, warmińsko-mazurskim, mazowieckim, lubelsko-podkarpackim, małopolsko-śląskim, łódzkim i świętokrzyskim, dolnośląskim oraz wielkopolskim. W ramach projektu w każdym z regionów odbywa się co roku po kilka seminariów dla nauczycieli i doradców języka niemieckiego. Wszystkie seminaria prowadzone są przez teacher trainerów i multiplikatorów w języku niemieckim i są bardzo wysoko oceniane przez uczestników. W sumie od początku istnienia DELFORTU regionalnego przeszkolono w regionach ponad 5000 osób.

Projekt DELFORT jest finansowany przez ORE, dawniej przez. CODN, ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz przez Goethe – Institut ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

W roku 2002 program otrzymał nagrodę Komisji Europejskiej EUOROPEAN LABEL za nowatorskie rozwiązania w zakresie nauczania języków obcych.

Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2020