System rekomendacji − Kontakt

Autor programu lub koordynator (podmiot) ubiegający się o rekomendację wypełnia Kwestionariusz aplikacyjny i przesyła opis programu wraz z wymaganymi załącznikami do zespołu ds. rekomendacji na adres:
Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
Kontakt:
Anna Radomska
e-mail: anna.radomska@kbpn.gov.pl
tel. 22 641 15 01 wew. 108

lub Anna Borucka
e-mail: anna.borucka@kbpn.gov.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji
Kontakt:
Dorota Macander
e-mail: dorota.macander@ore.edu.pl
tel.: 22 570 83 06.

 

Ostatnia aktualizacja: 14 lutego 2018