System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego w Polsce

Zespół ds. Rekomendacji i Oceny Programów

Zespół ds. Rekomendacji i Oceny Programów został powołany zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 03.12.2010 roku pomiędzy Krajowym Biurem ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, Instytutem Psychiatrii i Neurologii oraz Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Zadania zespołu obejmują:

 • ocenę programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego ubiegających się o uzyskanie rekomendacji,
 • przygotowanie wniosków o udzielenie rekomendacji dla programu do dyrekcji Instytucji będących stronami Porozumienia,
 • monitorowanie wdrażania systemu rekomendacji oraz dokonywanie okresowej oceny jego funkcjonowania,
 • formułowanie zaleceń dotyczących upowszechniania systemu rekomendacji.

W skład zespołu wchodzą:

 • Anna Radomska – koordynator – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii.
 • Anna Borucka – Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
 • Dorota Macander – Ośrodek Rozwoju Edukacji
 • Joanna Kulesza
 • Elżbieta Stawecka
 • Agnieszka Pisarska – Instytut Psychiatrii i Neurologii
 • Jolanta Terlikowska –  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 • Robert Frączek – Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Programy dostępne są w wyszukiwarce programów rekomendowanych na stronie Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

oraz na stronie: Programy rekomendowane  www.programyrekomendowane.pl

Ostatnia aktualizacja: 4 listopada 2019