Standardy programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego przy uwzględnieniu kryteriów programu Exchange on Drug Demand Reduction Action

Elementem systemu rekomendacji są szczegółowe wymagania odnoszące się do jakości programu jako całości, a także poszczególnych etapów jego realizacji – etapu diagnozy i oceny potrzeb, planowania celów i sposobów ich realizacji, monitorowania i oceny efektów programu w trakcie ewaluacji.

Wymagania pogrupowane zostały w kilkanaście kategorii, dla których sformułowano standard.

Zobacz: „Standardy i kryteria jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego”

/Oprac. tekstu: Dorota Macander/

Ostatnia aktualizacja: 14 lutego 2018