Spotkania młodzieży polsko-izraelskiej

Spotkania młodych Izraelczyków i Polaków w polskich szkołach

Przygotowania do organizacji i przebiegu spotkań młodych Izraelczyków i Polaków w polskich szkołach mają miejsce podczas seminariów kontaktowych dla nauczycieli, dwa razy do roku w czerwcu w Izraelu – Instytut Yad Vashem, w październiku w Polsce – Ośrodku Szkoleniowym ORE. Celem tych wizyt jest:

  1. Stworzenie przestrzeni dialogu pomiędzy młodymi Izraelczykami i Polakami.
  2. Stworzenie więzi na bazie wspólnych zainteresowań.
  3. Stworzenie i rozwiniecie kontaktów i współpracy pomiędzy szkołami.

W trakcie pracy warsztatowej proponujemy szkołom, by wspólne spotkania składały się z trzech części tzn. integracji grupy, zajęć warsztatowych realizowanych w oparciu o wybrany scenariusz z wydanej publikacji „Zachować pamięć” oraz wspólnej trasy po polsko – żydowskich miejscach pamięci.

Wizyty młodych Izraelczyków w polskich szkołach odbywają się dwa razy do roku – na wiosnę i jesienią. Do tego roku spotkało się 17 tys. młodzieży.
Z relacji polskich nauczycieli, każde takie spotkanie było ważnym wydarzeniem w szkole, głęboko zapadło w pamięci uczniów i nauczycieli, obiło się szeroki echem w środowisku lokalnym oraz stanowiło zapowiedź dalszej współpracy pomiędzy szkołami.
Sprawozdania z wizyt znajdują się na stronie www.polska-izrael.edu.pl

10 polskich szkół w ramach współpracy wyjechało z rewizytą do szkoły partnerskiej w  Izraelu. 

Koordynator:
Ewa Bobińska
Ośrodek Rozwoju Edukacji
tel. 22 345 37 51/52
e-mail: ewa.bobinska@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: