Wydział Wychowania i Profilaktyki − Kontakt

Ośrodek Rozwoju Edukacji
ul. Polna 46a
00-644 Warszawa
tel. 22 570 83 00

Kierownik Wydziału
Dorota Macander
tel. 22 570 83 06
dorota.macander@ore.edu.pl

Joanna Kulesza 
tel. 22 570 83 16

Elżbieta Stawecka
tel. 22 570 83 38
elzbieta.stawecka@ore.edu.pl

Maria Talar
tel. 22 570 83 28
maria.talar@ore.edu.pl

Jolanta Zawór
tel. 22 570 83 48
jolanta.zawor@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 28 maja 2019