Moje dochody, wydatki, oszczędności − scenariusze edukacji ekonomicznej dla szkół podstawowych

Okładka Moje dochody, wydatki, oszczędności − scenariusze edukacji ekonomicznej dla szkół podstawowych

Z ekonomią spotykamy się na co dzień, kiedy podejmujemy decyzje dotyczące zarówno zwykłych czynności, jak i spraw poważnych. Ekonomia – czy tego chcemy, czy nie – jest częścią naszego życia. Sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym, skomplikowanym i szybko zmieniającym się świecie w dużej mierze zależy od wiedzy ekonomicznej i przedsiębiorczej postawy. I bynajmniej nie chodzi o znajomość reguł ekonomicznych, ale o postawy i umiejętności umożliwiające racjonalne kształtowanie swojej przyszłości, a także twórczy i aktywny udział w życiu zbiorowym.
 
Potrzebę edukacji ekonomicznej, prowadzonej od najmłodszych lat dostrzega wiele instytucji europejskich i polskich. Problematyka edukacji ekonomicznej jest przedmiotem debat prowadzonych w Unii Europejskiej oraz Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Unia Europejska umieściła przedsiębiorczość wśród kompetencji kluczowych.
 
Uczniowie szkół podstawowych na co dzień spotykają się ze zjawiskami ekonomicznymi i częściowo biorą udział w życiu gospodarczym. Codziennie widzą, jak rodzice wychodzą do pracy, żeby zarabiać pieniądze; w domu rozmawiają o rachunkach, robią zakupy. Budowanie świadomości ekonomicznej powinno rozpoczynać się już w szkole podstawowej, a następnie być kontynuowane na kolejnych etapach w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej. Jego celem powinno być rozbudzanie przedsiębiorczości dzieci i młodzieży oraz rozwijanie zainteresowań ekonomicznych.
 
ORE przygotował pakiet edukacyjny zawierający scenariusze zajęć, Moje dochody, wydatki, oszczędności. Edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji dla szkoły podstawowej będący propozycją dla nauczycieli pracujących z dziećmi a przekonanych, że ekonomiczny sposób myślenia oraz postawy przedsiębiorcze można – i należy – kształtować już od najmłodszych lat.   
 
W kwietniu – czerwcu w 16 województwach odbyły się szkolenia dla nauczycieli szkól podstawowych, których celem  była prezentacja pakietu oraz przećwiczenie pomysłów na wprowadzanie zagadnień ekonomicznych w szkole podstawowej. 
 
Uczestnicy 5 godzinnych szkoleń otrzymali bezpłatnie pakiet edukacyjny Moje dochody, wydatki, oszczędności. Edukacja ekonomiczna w scenariuszach lekcji dla szkoły podstawowej.
Ogółem przeszkolono 360 osób w całej Polsce.
 
Informacji o projekcie udziela:
Grażyna Kurowska

tel. 22 345 37 83
e-mail: grazyna.kurowska@ore.edu.pl

 

Ostatnia aktualizacja: