Letnia Akademia Demokracja w szkole

Letnia Akademia to wspólny projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Europejskiego Centrum Wergelanda i Rady Europy. Letnia Akademia proponuje doskonalenie kompetencji w zakresie edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka dla trzyosobowych zespołów, składających się z dyrektorów szkół, nauczycieli oraz przedstawicieli lokalnych organizacji pozarządowych i stowarzyszeń rodziców z państw Europy Wschodniej, Środkowej oraz rejonu Kaukazu.
Celem Letniej Akademii jest wprowadzenie w życie polityki Rady Europy poprzez:
  • stosowanie zapisów Karty Edukacji Obywatelskiej i Edukacji o Prawach Człowieka oraz zaleceń Rady Europy w szkołach i społecznościach lokalnych,
  • wspieranie szkół we wdrażaniu zasad edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka poprzez realizację działań, zorientowanych na zmiany procesów w różnych obszarach życia szkoły.
Letnia Akademia łączy tygodniowe szkolenie wyjazdowe w Sulejówku pod Warszawą, 10-miesięczną kontynuację współpracy on-line oraz zadania przygotowawcze. Mając na względzie osobiste doświadczenia i oczekiwania poszczególnych uczestników, program szkolenia oparty jest na kompleksowym podejściu do życia szkoły, koncentrując się na zmianie zarządzania szkołą, metod nauczania, atmosfery w klasie oraz współpracy ze społecznością lokalną. Ponadto, uczestnicy mają możliwość spotkać się z międzynarodowymi i polskimi ekspertami i zadać im konkretne pytania.
Po powrocie do szkół i społeczności lokalnych każdy zespół opracowuje plan działania opisujący wyzwania w swojej społeczności i konkretne środki, które zamierzają zastosować podczas wprowadzania zmian. Kontynuacja współpracy i wdrażanie planu działania odbywa się przy wsparciu i doradztwie trenerów poprzez platformę on-line.
Warto podkreślić, iż Letnia Akademia zdobywa uznanie w międzynarodowym środowisku zajmującym się wdrażaniem edukacji obywatelskiej i edukacji o prawach człowieka w systemach edukacyjnych. W roku 2012 Rada Europy w oparciu o wypracowany w Polsce model zorganizowała podobne szkolenie w Czarnogórze, dla edukatorów z państw Europy Południowo-Wschodniej. Z kolei, w roku 2013 Ukraina planuje zorganizowanie podobnego szkolenia w swoim kraju dla ukraińskich edukatorów.
Kontakt: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Aleje Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa
e-mail : summer.academy@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 13 lutego 2019