Edukacja prawna w podstawie programowej

Głównym celem projektu jest wsparcie nauczycieli wiedzy o społeczeństwie w realizacji zadań wynikających z podstawy programowej poprzez wyposażenie ich w praktyczną wiedzę i umiejętności w zakresie edukacji prawnej.

Cele szczegółowe projektu:

  • powołanie sieci 16 regionalnych koordynatorów projektu do multiplikowania wiedzy i umiejętności z zakresu edukacji prawnej – zgodnie z założeniami podstawy programowej;
  • przygotowanie poradnika metodycznego dla nauczycieli wiedzy o społeczeństwie z zakresu edukacji prawnej zawierającego część prawną – merytoryczną oraz scenariusze zajęć;
  • wsparcie merytoryczne i metodyczne nauczycieli wiedzy o społeczeństwie w prowadzeniu zajęćz edukacji prawnej w oparciu przygotowany poradnik metodyczny.

Komponenty poddziałania (2014 – 2016):

I.    Krajowa sieć  regionalnych koordynatorów  edukacji prawnej.

II.   Publikacja: Edukacja prawna w szkole. Poradnik metodyczny dla  nauczycieli.

III.  Szkolenia:

  • dla koordynatorów/ek
  • dla nauczycieli/ek

IV.  Zadania koordynatorów edukacji prawnej w sieci krajowej:

  • aktywny udział w pracach sieci krajowej koordynatorów
  • udział w tworzeniu koncepcji i opracowaniu poradnika dla nauczycieli WOS (zawierającego część merytoryczną z wiedzy prawnej oraz część metodyczną: scenariusze zajęć, materiały dydaktyczne, metody pracy w obszarze edukacji prawnej)
  • przeprowadzenie minimum 3 szkoleń warsztatowych przygotowujących do pracy z poradnikiem w każdym regionie dla minimum 45 nauczycieli (3×15)
  • ewaluacja działań koordynatorów oraz ewaluacja poradnika wg przygotowanego wzoru

Program realizowany jest we współpracy ORE z Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych na podstawie porozumienia podpisanego w marcu 2015 roku

W czerwcu 2016 r. ukazała się publikacja:

Edukacja prawna w szkole. Poradnik dla nauczycieli (z erratą)

W bieżącym roku 2017 edukacja prawna realizowana jest w zakresie „mediacje, jako sposób rozwiązywania konfliktów”. Zaplanowano szkolenie dla koordynatorów edukacji prawnej nt. mediacji szkolnej, rówieśniczej i oświatowej. Termin realizacji: marzec – sierpień 2017

 Polecane publikacje i materiały:

Informacji i projekcie udziela:
Grażyna Kurowska
Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich ORE
grazyna.kurowska@ore.edu.pl
tel. (22) 345-37-83

Ostatnia aktualizacja: