Edukacja globalna w polskiej szkole

Od 2007 r. podejmowane są systemowe działania w obszarze edukacji globalnej, których celem jest promocja i wzmocnienie edukacji rozwojowej w polskiej szkole. 
W latach 2007–2010 realizowane były projekty: „Pomagamy innym – edukacja rozwojowa w szkole”, „Regionalne partnerstwo szkół w promocji TEG”, „Wiem, rozumiem, działam – edukacja rozwojowa w polskiej szkole”, finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu POLSKA POMOC.
 
Od 2008 r. działa strona internetowa  www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl
mająca na celu zapewnienie wszystkim osobom i podmiotom wyczerpujących i aktualnych informacji na temat problematyki związanej z edukacją rozwojową. Na stronie zamieszczane były informacje o publikacjach, przedsięwzięciach edukacyjnych związanych z edukacją globalną oraz materiały edukacyjne – teksty eksperckie przygotowane przez specjalistów w zakresie edukacji problemów globalnych, scenariusze lekcji oraz scenariusze warsztatów.
 
Zrealizowane działania są wzmocnieniem i uzupełnieniem inicjatyw podejmowanych przez inne organizacje zaangażowane w edukację rozwojową w Polsce.
 
W roku 2011 Ośrodek Rozwoju Edukacji kontynuuje działania rozpoczęte w ubiegłych latach, realizując projekt „Edukacja globalna w szkolnych projektach edukacyjnych”, współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP w 2011 r.
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie roli i miejsca edukacji globalnej w szkole zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej oraz zaktywizowanie środowiska szkolnego−młodzieży, nauczycieli−w podejmowaniu i realizowaniu projektów
w obszarze edukacji globalnej.
Projekt „Edukacja globalna w szkolnych projektach edukacyjnych” adresowany jest do szerokiego środowiska oświatowego, w tym do:
 • trenerów – multiplikatorów edukacji rozwojowej afiliowanych przy CODN (obecne ORE), współpracujących z placówkami doskonalenia nauczycieli;
 • nauczycieli zainteresowanych tematyką rozwojową, przygotowanych do realizacji projektów edukacyjnych, działań z zakresu edukacji globalnej, rozwojowej w swoim środowisku lokalnym;
 • uczniów wszystkich poziomów nauczania, uczestniczących w przedsięwzięciach edukacyjnych: lekcjach, projektach, warsztatach, festynach, konkursach, akcjach zaplanowanych i realizowanych przez przeszkolonych nauczycieli;
 • pracowników wojewódzkich, powiatowych i gminnych placówek doskonalenia nauczycieli, do których skierowana będzie oferta informacyjno – edukacyjna strony internetowej projektu oraz nowe materiały edukacyjne w tym propozycje warsztatów dla nauczycieli. Obejmie swoim zasięgiem obszar całego kraju.
Komponentami projektu są:
 • szkolenie dla regionalnych koordynatorów projektu,
 • witryna internetowa projektu – www.edukacjaglobalna.ore.edu.pl
 • regionalne konferencje promująco – informujące projekt
 • regionalne szkolenia dla nauczycieli
 • regionalne spotkania z wolontariuszami którzy realizowali projekty w Afryce    Subsaharyjskiej, Ameryce Łacińskiej i Azji
 • ogólnopolskie szkolenie e-learningowe dla nauczycieli
 • materiały edukacyjne tzw. wyprawka dla szkół biorących udział w działaniach projektowych
 • konkurs na szkolny projekt edukacyjny z obszaru edukacji globalnej
 
Realizowane działania są wzmocnieniem i uzupełnieniem inicjatyw podejmowanych przez różne organizacje zaangażowane w upowszechnienia edukacji globalnej w Polsce, w tym promowanie edukacji globalnej zarówno w obszarze edukacji formalnej jak i nieformalnej.

 
Materiały z zakresu edukacji globalnej dostępne są w materiałach do pobrania
 
Koordynator:
Grażyna Kurowska

tel. 22 345 37 83
e-mail: grazyna.kurowska@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: