Edukacja ekonomiczna w nowej podstawie programowej

Projekt jest kontynuacją działań rozpoczętych w roku szkolnym 2009/2010, będących odpowiedzią na nową podstawę programową.

Zgodnie z nową podstawą programową, która obowiązuje  w pierwszych klasach szkół ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013, przedmiot „Podstawy przedsiębiorczości” jest realizowany tylko w zakresie podstawowym, a dodatkowo jest wprowadzony nowy przedmiot uzupełniający„Ekonomia w praktyce”.

Celem kształcenia przedmiotu „Ekonomia w praktyce” jest nabycie umiejętności przeprowadzania kompletnej realizacji przedsięwzięcia: od pomysłu, przez przygotowanie planu, wdrożenie go, aż do analizy efektów.

Przedmiot ten ma za zadanie wprowadzić uczniów w realia funkcjonowania gospodarki, przygotowując ich do wejścia na rynek pracy. Proponowane szkolenia dla nauczycieli poświęcone będą między innymi omówieniu celów kształcenia przedmiotu „Ekonomia w praktyce” oraz zaprezentowaniu sposobów i metod  realizacji tych zajęć.

Celem projektu jest:

 1. upowszechnienie wiedzy na temat nowej podstawy programowej w obszarze edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości,
 2. przygotowanie  nauczycieli do realizacji programu „Ekonomia w praktyce”, „Podstawy przedsiębiorczość” oraz „Wiedzy o Społeczeństwie” na III i IV etapie edukacyjnym,
 3. wskazanie źródeł informacji oraz  możliwości współpracy z instytucjami wspierającymi edukację ekonomiczną,
 4. wymiana doświadczeń uczestników szkolenia w zakresie realizacji tematyki dot. edukacji ekonomicznej, kształtowania postaw przedsiębiorczych oraz rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich.

Projekt realizowany jest w porozumieniu z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. W ramach projektu CEDUR (Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku)  prowadzony jest cykl seminariów z zakresu finansów i ekonomii, m.in.: ubezpieczeń osobowych i majątkowych, systemu bankowego i kredytów, inwestowania, praw i obowiązków konsumentów itp.

CEDUR http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/index.html

Opracowania, publikacje, broszury KNF :

 1. Sektor bankowy
 2. Rynek kapitałowy
 3. Rynek ubezpieczeń
 4. Rynek emerytalny
 5. Rynek usług płatniczych
 6. Sektor kas spółdzielczych
 7. Scenariusze lekcji z zakresu rynku finansowego z zadaniami matematycznym i logicznymi z odpowiedziami dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 8. Scenariusze lekcji z zakresu rynku finansowego z zadaniami matematycznymi i zbiór zadań z odpowiedziami dla szkół ponadgimnazjalnych
 9. Scenariusze lekcji z zakresu rynku finansowego dla szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych
 10. Scenariusze lekcji z zakresu rynku finansowego dla szkół ponadgimnazjalnych. Podstawy wiedzy o inwestowaniu
 11. Porozmawiajmy o finansach – Poręczne ABC dla Janka i Hani
Opracowania, publikacje ORE:

Moje dochody, wydatki, oszczędności − scenariusze edukacji ekonomicznej dla szkół podstawowych

Koordynator:

Grażyna Kurowska
tel. 22 345 37 83
e-mail: grazyna.kurowska@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: