Cele systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia

System rekomendowania programów ma na celu:
  • Podniesienie jakości programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
  • Szersze upowszechnienie sprawdzonych praktyk/programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego.
  • Popularyzację wiedzy na temat skutecznych strategii profilaktyki oraz metod konstruowania programów.
Przedmiot rekomendacji
W ramach systemu rekomendacji dokonywana jest ocena programów promocji zdrowia psychicznego, profilaktyki uzależnień (profilaktyka narkomanii, profilaktyka problemów alkoholowych) oraz programów profilaktyki innych zachowań problemowych (ryzykownych) dzieci i młodzieży.
/Oprac. Dorota Macander/

Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2018