Europejski Dzień Języków

 
Europejski Dzień Języków (EDJ) został ustanowiony przez Radę Europy w 2001 r. Oficjalnie święto przypada 26 września i służy promocji nauki języków obcych oraz bogactwa kulturalnego Europy.  Rokrocznie organizowane są różne imprezy edukacyjno-kulturalne, których celem jest zwrócenie uwagi na wielojęzykowe i wielokulturowe bogactwo Europy.
 
 
 
 
 
Zapraszamy na konferencję!
 
 
 
 
FRSE i redakcja czasopisma „JOWS” zaprasza na konferencję Kompetencje interkulturowe w edukacji językowej, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim 23 września 2014 w ramach Europejskiego Dnia Języków. Współorganizatorami konferencji są: MEN, KE, EUNIC, UW, ORE i Biuro Edukacji m.st.Warszawy.

Celem konferencji jest pokazanie, że kompetencje interkulturowe to rodzaj busoli, która nie tylko istotnie usprawnia komunikację w wielojęzycznych i wielokulturowych społeczeństwach europejskich, ale także ułatwia złożone procesy integracyjne. Jednakże, rozwój tych kompetencji nie odbywa się samoczynnie w trakcie poznawania języka obcego. Przed nauczycielem stoi wyzwanie wprowadzania ucznia w skomplikowane zagadnienia interkulturowe, które obejmują ciągłą konieczność wychodzenia poza rodzimą perspektywę kulturową, poznawania tej „innej” i ponownego powracania do własnej, ale z szerszą świadomością i bogatszą wrażliwością.

Zapraszamy do wspólnej refleksja nad tą problematyką w gronie specjalistów edukacji językowej – nauczycieli, kadry akademickiej oraz studentów. Udział w konferencji jest bezpłatny. Rejestracja na stronie konferencje.frse.org.pl/edj2014.
 

 

Ostatnia aktualizacja: