Golden Five – Instruktorzy

Instruktorem programu Golden Five może zostać psycholog lub pedagog, który spełnia następujące warunki:

  • posiada doświadczenie w pracy warsztatowej z nauczycielami (edukacja dorosłych);
  • posiada udokumentowane kompetencje w zakresie np. komunikacji interpersonalnej, współpracy z rodzicami, rozwiązywania trudności wychowawczych;
  • weźmie udział w szkoleniu dotyczącym wdrażania programu Golden Five (prowadzonym przez certyfikowanego trenera programu).

O przyznaniu uprawnień decyduje krajowy koordynator programu Golden Five.

Aktualnie w gronie rekomendowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji instruktorów programu Golden Five znajdują się osoby przeszkolone w ORE oraz Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym „Metis” w Katowicach.

Lista rekomendowanych instruktorów programu Golden Five (2018)

Instruktorzy w województwie śląskim

Instruktorzy programu Golden Five (2018)

 

Ostatnia aktualizacja: 20 listopada 2018