Szkoła dla Rodziców i Wychowawców – informacje dla realizatorów

Szkoła dla Rodziców i Wychowawców.Logo

Szkolenia

Szkolenia dla psychologów i pedagogów z zakresu programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” prowadzą we wszystkich województwach przygotowani do tego przez CMPPP/ORE trenerzy.
Na szkolenia prowadzone w ramach porozumienia Ośrodka Rozwoju Edukacji ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rodziny Szkoła dla Rodziców i Wychowawców „bez Porażek” w Warszawie
zapisy przyjmuje: maria.talar@ore.edu.pl
Realizatorów programu zapraszamy na spotkania z trenerami wojewódzkimi.
Przynajmniej raz w roku w każdym województwie organizowane jest spotkanie szkoleniowe lub seminarium doszkalające dla realizatorów Ogólnopolskiego Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”. Można również skorzystać z konsultacji u trenera programu.

Wpis do Bazy realizatorów rekomendowanych przez ORE odbywa się na podstawie:

  • wykazania przygotowania do prowadzenia zajęć z dorosłymi (ukończone studia i inne formy doskonalenia);
  • przeszkolenia w Programie „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” u trenera programu;
  • utrzymywania kontaktów z trenerem wojewódzkim;
  • udziale w seminariach;
  • poddaniu się ewaluacji zewnętrznej i uzyskanie średniego min. wyniku na poziomie 4 punktów.

Wpis do bazy realizatorów skutkuje wydaniem przez ORE certyfikatu realizatora programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”.

Uwaga realizatorzy:
Osoby, które pomyślnie przeszły ewaluację zewnętrzną uprzejmie proszę o kontakt z trenerem programu w celu uruchomienia procedury wpisywania do bazy realizatorów rekomendowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych Szkoła dla Rodziców i Wychowawców. Proszę o przesłanie trenerowi swojego Imienia i Nazwiska wraz z adresem e-mail.
Wywiad z Adele Faber, Elaine Mazlish z okazji 20-lecia wydania w języku polskim pierwszej z serii tych pozycji Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.

Ostatnia aktualizacja: 19 lutego 2018