Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji − Informacje o programie

Program zwiększania umiejętności wychowawczych nauczycieli i innych pracowników szkoły „Jak sobie radzić z prowokacyjnymi zachowaniami uczniów? Metoda konstruktywnej konfrontacji” został opracowany przez zespół autorów z Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, obecnie ORE.  Upowszechniany jest od 2007 roku.
 
Program adresowany jest do rad pedagogicznych starszych klas szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
 
Cele programu:
  • ukazanie nauczycielom wielorakich uwarunkowań trudnych zachowań dzieci i młodzieży, zwłaszcza związku pomiędzy cechami klimatu społecznego szkoły, a zachowaniami wychowanków;
  • zapoznanie z wewnątrzszkolnymi czynnikami chroniącymi, w tym rolą wspierającego nauczyciela;
  • poszerzenie repertuaru reakcji nauczyciela o nowe, bardziej efektywne metody wychowawcze.
 
Forma realizacji:
Szkolenie rady pedagogicznej ma formę 4-godzinnego wykładu interaktywnego, opartego na prezentacji multimedialnej, z elementami warsztatu. Do każdego omawianego zagadnienia przygotowano ćwiczenia wykonywane przez uczestników indywidualnie bądź w parach. Przewidziano również czas na wymianę doświadczeń i dyskusję.
 
Treści programowe:
  • zachowania uczniów sprawiające nauczycielom najwięcej problemów;
  • typowe reakcje nauczycieli na trudne zachowania uczniów i ich skuteczność;
  • przyczyny trudnych zachowań;
  • sposoby radzenia sobie z emocjami i odraczania reakcji przez nauczyciela;
  • budowanie pozytywnego klimatu społecznego w klasie;
  • prowokacja jako specyficzny rodzaj zachowań trudnych;
  • metoda konstruktywnej konfrontacji, jako przykład właściwego reagowania na trudne i prowokacyjne zachowania ucznia. 
 
Wyposażenie programu
Realizatorzy otrzymują pakiet materiałów na płycie CD zawierający prezentację multimedialną dla rady pedagogicznej; scenariusz spotkania z radą, zeszyt ćwiczeń dla uczestników, artykuły tematyczne, arkusze ewaluacji, a także formularz sprawozdania z przeprowadzonych szkoleń.
 
Realizacja programu
W latach 2007–2010 przeprowadzono szkolenia dla 18-tu grup realizatorów, w których uczestniczyło 320 osób – głównie pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Realizatorzy przeprowadzili szkolenia rad pedagogicznych, w których łącznie wzięło udział 19892 nauczycieli (dane z dwóch edycji).
 
Łącznie w latach 2007–2010 certyfikat realizatora otrzymało 310 osób z terenu 16 województw.

Ostatnia aktualizacja: